Share this content on Facebook!
19 Sep 2016


Năm sai lầm lớn nhất mọi người làm cho bức tường sơn!
so sánh sơn dulux và jotun
tường sơn có xu hướng được dễ dàng hơn so với trần nhà, họ dễ tiếp cận hơn và đó là một vấn đề chỉ kéo đồ đạc tránh xa các bức tường và phủ sàn và đi của bạn. Mặc dù sơn tường là cắt sạch hơn, những sai lầm vẫn có thể được thực hiện. Dưới đây là năm những người lớn nhất khi bạn đang vẽ tường cho dự án vẽ tranh tường nội thất của bạn.
o Thiếu hoặc chuẩn bị quá ít. Những gì tôi tham khảo để được làm đầy vết nứt và lỗ trước khi sơn. công việc chuẩn...